korbel majolikový

korbel majolikový
Kód výrobku:
0431370016
Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, biela krycia glazúra, maľovaný rastlinný modrý ( alebo farebný)vzor na čelnej strane.
Rozmer:
2011
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Bratislava
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2011
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba