konský postroj

konský postroj
– postroj na priahanie alebo uväzovanie koní.

Patril k najčastejším remenárskym výrobkom. Okrem funkčných častí býval obohatený o rôzne kovové puklice, strapce, remienky, sieťky, zvončeky. Tie mali nielen ozdobnú funkciu, ale aj výstražnú, slúžili i na odháňanie múch, ovadov a iného hmyzu, ktorý rozrušoval kone. Konský postroj s chomútom sa stabilizoval ako najrozšírenejší spôsob priahania koní na Slovensku. Existuje však viacero pomenovaní celku i jednotlivých častí.

Pre celok sú známe pomenovania postroj, koňskí postroj, riad na koňa, sersan.

I.

1. postroj na hlavu koňa so zubadlom na zapriahanie – uzda, úzda, kantar, kantár, ohlavok, gantár, denná uzda, ohláuka, ohlavok.

2. kožený (aj plátenný postroj na uväzovanie koňa v stajni – ohláfka, ohuávka, ohlavok, ohlavec, záhlavok, uzda, nočná uzda, ketefík. K postroju na uväzovanie patrí ohlávková retiazka.

a) časť uzdy, remeň na čele koňa – čelník, náčelník, čelenka, čeloví remeň, vrchní remeň, nadobočie,

b) časť uzdy, remeň na pysku, na nose koňanosňík, nánosňik, nozgrik, nozgrina,

c) kovová časť uzdy, ktorú má kôň v pysku – zubaduo, zubalo, zuballo, zubadlo,

d) remeň na uzde, ktorý je na lícach koňa – lícňica, lícňice,lícňík,čielka, čielki, sánkoví remeň,

e) remeň na uzde, ktorý je pod krkom koňa – podhrdelňík, podhrďelňík, podhrdlina, podharlina, podherlina, podhrďelní remeň, pod grg remeň, potkrčník, podbradok,

f) remeň na uzde, ktorý má kôň na tyle – hlavňík,

g) kožená klapka na uzde nad očami koňa – okuliare, okuľae, okiliarňik, obločnica, obločnice, oblaki, okadla. 

II.

1. remeň na konskom postroji od zubadla po chomút – sťahel, stahel, pastorok, pastorec, naručki, stránki, svógle, cúgeľ, cúgeľe, cúgele, streli.

2. konský postroj pozostávajúci z dreveného rámu, ktorý je obtiahnutý kožou a navlieka sa na krk – chomut, chomot, chomont, chomút:

a) drevený rám chomúta – roch, rohi, kľuki, kľka, verch, hlava, kléščš, klešče, kleščiny, kŕč, kŕče, krivice, rám,

b) kovové zakončenie chomúta, ktorým sa spájajú dve drevené časti rámu – hák,

c) obloženie vnútornej časti chomúta, aby netlačil na krk koňa – črevo, verchovi potklad,

d) kovové krúžky na chomúte na opraty – karički, cúglové karičky, hašpy.

3. vankúšová vložka do chomúta, aby netlačil – potklad, vankúš, vankuš, vankoš, poduška, poštárek.

4. remene na chomúte, ktoré drží pohonič v ruke – liace, lice, ľice, licki, liecki, vocka, vocki, oboc, obodza, oprati, opraty.

5. remeň na chrbte koňa – zvršec, zvršník, vrchovisko, vrchnák, podvrchňík, návršňík, návrchňík, richlina, krížni remeň, chrbátňik, chrptovňík, náchrbátňik, potchrpťina, chrpcina:

a) remeň, ktorý spája chomút s chrbátnikom – chrbetné pojítko, remenec,

b) remienky na chrbátniku, ktorými sa zväzujú všetky remene konského postroja, aby sa mohol uložiť – remence,

c) plieškové ozdoby na remencoch – glancar, šajbi, šalagi, pastorki vibijane s plieškami, bľancare.

6. remeň pod bruchom koňa – podbrušina, podbrušník, potpinka, potpinek.

7. bočné remene vedúce od chomúta smerom k brdcu – bočniki, bočnike, bočníky, pobočki, bočňak, poboček, pobočok, poboník, pobočák, pobočnica, bočnica, ťahač, postraňice, bočnice:

a) remeň od chomúta po poboček (niekde je pred pobočkom menší remeň hneď pri chomúte) – uši,

b) kožená pošva za pobočkom, v ktorej je retiazka alebo povraz – štucňe, pochva, sárički.

8. reťazové, povrazové alebo kožené pokračovanie pobočka, ktoré sa pripína na brdce – štrangi, štrángi, štrank, štranga, štranek, lancki, lancušek, reťiaski, stáhlo, sopoň, sopoňe.

9. retiazka na chomút, na ktorú sa zapína zdržiak – potprsňík, prietprsňík, potpresňik, náprsňík, prsňík, peršňiki, lancki, reťiaska, zdržiaková reťaz, retaz na zdržák:

a) železný kruh na predprsnej reťazi, na ktorý sa zapína zdržiak – karika.

10. reťaz od chomúta k oju – zdržiak, zdržák, zdržanie, držiak, držák, zdrž, sťahák, scahače, scahački, scahar, sťahou, sťahóvi, náklou, naklovi, bilce, nášik:

a) rovné zakončenie zdržiaka – krížik, rumblík,

b) železný kruh na zdržiaku, ktorým sa zdržiak navlieka na oje – oko, obruč, karika.

11. železná skobka v tvare U na chomúte, na ktorú je pripojený poboček – kramla, kramľa na poboček, kramla na pobočki, klúč na pobočki, uši, ucho na bočník, ucho, okuvaňe na uši, objímka.

12. železný kolík (poistný) v skobke na chomúte, z opačnej strany ako poboček – závlačka, šplentňa, šliz, slíže.

13. puzdro na bič na chomúte – pošva na bič.

Použité podľa opisu v štúdii PhDr. Juraja Hermena Remenárske nástroje – príspevok k typológii pracovných nástrojov a pomôcok. In: Zborník Slovenského národného múzea, XCIII – 1999, História 39.

Materiál:
Remeselná skupina: