koník na svietenie

koník na svietenie
(kovový cap) – kovový stojan používaný ako podstavec pri svietení otvoreným ohňom v kozuboch.
Vyrábal sa ručným kovaním v rôznych podobách štylizovaných zvierat (koník, kohút, jašterica a pod.), používal sa aj na opekanie slaniny a mäsa.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: