koliba

koliba
– salašná stavba slúžiaca ako sezónne obydlie pre pastierov.

Vývojovo najstaršie boli ovčiarske zrubové koliby, neskoršie sa pri košarovaní lúk a polí stavali doštené koliby, zložené z viacerých celkov. Ovčiarske koliby boli pôvodne jednopriestorové, postupne sa rozčlenili na dva priestory: vstupná časť s vatrou a lavicami na spanie slúžila ako obydlie pre ovčiarov a ako priestor na prípravu stravy a spracovanie mliečnych výrobkov. Zadná časť (komárnik) sa používala na uskladnenie syra (podišiar) a na odkladanie riadu. Pôvodne sa koliby budovali ako neprenosné, najmä na vysokohorských pasienkoch, neskôr sa (najmä skladacie doštené koliby) prevážali na saniach alebo na voze. Vyskytovali sa aj koliby pre pastierov baranov (baraniarka), hovädzieho dobytka (jaloviareň) a koní (koniarka). Keďže slúžili iba za obydlie pre pastierov, mali menšie rozmery, boli útulnejšie a neprenosné. Pastierske koliby patria k základným javom karpatského salašníctva, na Slovensku sa rozšírili v rámci valaskej kolonizácie.

2. označenie sezónneho obydlia drevorubačov, baníkov, uhliarov, jednoduchých vinohradníckych stavieb, senníkov a podobne.

Materiál: