kolekcia keramických miniatúr v krabičke súprava čajová

kolekcia keramických miniatúr v krabičke súprava čajová
Kód výrobku:
0474110002
Ručne točené na hrnčiarskom kruhu a ručne modelované, zdobené drobným geopmetrickým dekorom.
Rozmer:
pr. do 4 cm
Farba:
modrá, biela
Región:
Bratislava
Tematika:
hry, tanec, hudobný prejav, ľudové divadlo, novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Druhy hliny:
belnina
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo