Kohút Ján

rezbár z Raslavíc okr. Bardejov
venoval sa figurálnej tvorbe. Najobľúbenejšie motívy - dievky, gazdovia a zoomorfné motívy.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo
Tematika:
remeslá a domáca výroba