klinciarstvo

klinciarstvo
– remeselná špecializácia kováčstva.
Dovtedy, kým sa nezačali klince vyrábať mechanicky, vyrábali ich ručne kováči, neskôr sa tejto špecializácii venovali rómski kováči.
Výrobca: