klampiarstvo

klampiarstvo
– kovospracujúce remeslo zhotovujúce rozličné predmety z plechu.

Medzi jeho výrobky patrili odkvapové žľaby, odpadové rúry, žľabové a upevňovacie dielce (rohy, kotlíky, hrdlá, háky, objímky, kolená), rôzne oplechovania (strešné, štítové, rímsové, atikové, náveterných stien, výzorníky, nádoby, hrnce, kade, formy, krhly, lieviky, paráky a ďalšie).

Zariadenie klampiarskej dielne tvorili ohýbačky plechu, vrúbkovací a tvarovací (sikovací) ručný stroj, valcovací stroj, nitovačka, nákova a rohatina, piecka na ohrievanie letovačiek, pracovný stôl so zverákmi (kováčskym a zámočníckym), sochorové nožnice. Okrem meracích a rysovacích šablón a náradí sa používali rôzne špeciálne nástroje na sekanie a vysekávanie, rezanie, strihanie a vystrihovanie, zaškrabávanie a škrabanie, ohýbanie, razenie, lisovanie, prebíjanie, nitovanie, stáčanie a vyrovnávanie, obrubovanie, zakladanie drôtu, spájkovanie, tepanie a cizelovanie, spojené s rôznymi spôsobmi opracovania plechu.

Klampiari boli u nás už v stredoveku, cech si však založili len v Bratislave roku 1754. Roku 1828 bolo na Slovensku 39 klampiarov, do konca 19. storočia došlo k obrovskému rozvoju klampiarstva. Roku 1900 bolo v 18 slovenských župách spolu 402 klampiarskych dielní, z toho v 4 municipálnych mestách 54, pričom len za obdobie 1890 – 1910 ich počet vzrástol na 549. Rozvoj klampiarstva podnietila zvýšená výroba upraveného železného plechu, rast stavebnej činnosti a uprednostňovanie lacnejších a praktickejších klampiarskych výrobkov pred drevenými a hlinenými (plechové vedrá, formy, žľaby, rúry, potreby do domácnosti a i.). Roku 1930 bolo na Slovensku 461 klampiarskych dielní, z nich 190 majiteľských, 231 malých (so 623 pomocníkmi a učňami), 33 stredných (238 zamestnaných osôb) a 7 veľkých (98 osôb). Začiatkom 40. rokov minulého storočia k najväčším centrám klampiarskej výroby patrili Bratislava (18 dielní), Banská Bystrica a Žilina (8), Nitra (7), Poprad (6), Slovenská Ľupča (5), Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Michalovce, Liptovský Mikuláš, Modra, Pezinok, Ružomberok, Trenčín, Zvolen (4) atď. Na západnom Slovensku, najmä v oblasti Malých Karpát (Modra, Rača, Pezinok), nadobúdala klampiarska výroba vyspelé umelecké formy, dotvárajúce architektonický výraz domov. V súčasnosti sa klampiarske práce vykonávajú najmä pri stavbách. Len ojedinele vyrábajú jednotlivci rôzne drobné plechové predmety, formy a náradie.

Patrónom klampiarov bol sv. Viliam.