keramické farby

keramické farby
– farbivá a farby na povrchovú úpravu keramiky, na prefarbovanie glazúr, ako aj na maľbu dekorov.
Na zdobenie povrchu výrobkov sa používajú výhradne farbiace oxidy, farbiace zlúčeniny kovov alebo z nich pripravené farbivá a keramické farby ako nosiče farbiacich vlastností. Keramické farby možno rozdeliť podľa teploty použitia a spôsobu použitia na podglazúrové a nadglazúrové.
Materiál: