keramická píšťala

keramická píšťala
– jednoduchý dychový hudobný nástroj.

Podľa tvarovej príbuznosti s pokrývacím prvkom striech sa nazýva škridla. Telo nástroja v podobe panovej píšťaly je vyrobené z pálenej hliny, s tmavozeleným glazovaním. Tónotvorným zariadením je hrana. Píšťala zachováva oktávový rozsahový princíp. Využívala sa predovšetkým ako detská zvuková zábavka. Výroba: Ján Fiala, Brehy, 1995.

Materiál: