kaďa

kaďa
– objemná drevená nádoba na hrozno.
Ikonografické pramene potvrdzujú výskyt kadí v 15. storočí. Zhotovovali ich debnári z dúžok, ktoré viazali drevenými alebo železnými obručami. Ich rozmer a tvar záviseli od funkcie. Najrozšírenejšie boli nižšie kade s okrúhlym dnom, ktoré sa používali na sústreďovanie hrozna pri lisovaní a na jeho predkvasenie pri výrobe červeného vína. Kade na šliapanie hrozna mali na dne medenú rúrku na odtekanie muštu. Stáli na nôžkach alebo nad jamou a podkladali sa pod ne menšie kadičky s uchami (šáf). Vysoké kade s okrúhlym dnom (tunka, kapustnák) a s oválnym dnom (ovál, vana) sa používali na transport hrozna. Drevené kade nahradili vo veľkovýrobe cementové bazény, v malovýrobe menšie drevené škopky, v súčasnosti sú čoraz častejšie nádoby z plastických látok.