kachlica majoliková tvarovaná

kachlica majoliková tvarovaná
Kód výrobku:
0456320006
Vtláčané do formy, raz vypálené, poliate bielou krycou glazúrou, do ktorej je maľovaný majolikovými farbami farebný okontúrovaný dekor, druhý krát vypálené v elektrickej keramickej peci. Rôzne figurálne, zoomorfné  a rastlinné motívy.
Rozmer:
10,5x17 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
architektúra a bývanie, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2009
Remeselná skupina:
džbankárska výroba, kachliarstvo, maliarstvo