kachlica majoliková štvorec veľký

kachlica majoliková štvorec veľký
Kód výrobku:
0456320005
Vtláčané do formy, raz vypálené, poliate bielou krycou glazúrou, do ktorej je maľovaný majolikovými farbami farebný okontúrovaný dekor, druhý krát pálené v elektrickej keramickej peci. Rôzne figurálne, zoomorfné a rastlinné motívy.
Rozmer:
14,5x14,5 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
džbankárska výroba, kachliarstvo
Galéria podobných výrobkov: