kachlica majoliková obdĺžnik malá

kachlica majoliková obdĺžnik malá
Kód výrobku:
0456320002
Vtláčané do formy, raz vypálené, poliate bielou krycou glazúrou, do ktorej je maľovaný majolikovými farbami farebný okontúrovaný dekor, druhý krát pálené v elektrickej keramickej peci. Rôzne figurálne, zoomorfné a rastlinné motívy.
Rozmer:
7x9,5 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2009
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba, kachliarstvo, maliarstvo