Jelša lepkavá

Jelša lepkavá
Jelša lepkavá(SK); Alnus glutinosa Gaertn.(lat.), olše lepkavá (CZ), Gemaine Erle, Scwarzerle,Roterle,Else (D),aune common (F),black alder (GB)ontano ero(I) joha cŕna (HR), jelša črna (SLO),olsza czarna(PL) anin negru (RO), fekete éger(H) .
Jelaša má beľové drevo belasté, jadrové drevo žltkavé až načervenavo biele, neskôr svetlo hnedé, často nepravidelne pruhované, hranica beľa a jadra nie je vždy zreteľná, textúra fládrovaná v tangenciálnom reze, pruhovaná v radiálnom reze, veľmi dekoratívna; ťaží sa vo veku 70 až 80 rokov do leta, reže sa v kôre, sušiť sa má len vonku, rozdielne drevo z mokrých stanovíšť - dlho vláknité , extrémne pružné a zo suchých vápencových pôd- krátko vláknité, krehké. Drevo je tvrdé, pružné, dobre opracovateľné ručne i strojovo, dá sa leštiť. Hodí sa na výrobu ceruziek, škatuliek na cigary, rôzne rezbárske a nábytkárske účely
Materiál:
Výskyt:
Európa ,Sibír, severná Afrika, hranica 63 až 65 stupňov severnej šírky.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
ťažba, odporúča sa v zime, skladovanie vo vode a rýchle rezanie na píle, rezivo vzdušne vyšpanglovať
Galéria: