jazýčkové nástroje

jazýčkové nástroje
– vzduchozvučné nástroje, pri ktorých zvuk vzniká rozkmitaním jednoduchého jazýčka (nástroje klarinetového typu) alebo dvojitého jazýčka (nástroje hobojkového typu).

Jazýček je vyrezaný priamo z hmoty píšťalovej trubice (idioglotické nástroje), napríklad gajda, klarinet obilný, trstinový, z husieho brka (piščok), piskory, gajdy, gajdice a dvojgajdice. Podobne je to aj pri iných klarinetových nástrojoch, ktoré majú jazýčky upevnené nad štrbinou vrchnej časti trubice (heteroglotické nástroje). Trubice môžu byť bez hmatových otvorov (všetky druhy detských rastlinných a brkových klarinetov) alebo s hmatovými otvormi (napríklad drček, fanfárka a klarinety). Dvojjazýčkové nástroje (hobojkového typu) sa vyskytujú vo viacerých obmenách. Patrí sem furgačka, pri ktorej sa na tvorbu zvuku využíva steblo trávy, obilia, púpavy, trstiny, ktorá sa na konci stlačí. Hobojky si deti zhotovujú z kukuričných listov (kukuričná trúbka), z vŕbovej kôry (prdák), z husieho brka a podobne. Na konci prerezaná rastlina, lodyha, stonka alebo kôra vytvára dve proti sebe stojace blany alebo plátky, ktoré hráč zovrie medzi pery a fúkaním ich rozkmitá. Všetky druhy hobojok sú bezdierkové nástroje a neumožňujú interpretovať melódiu. Dá sa z nich vyladiť ostrý vrešťavý zvuk.

Slúžia ako zvuková zábavka detí, hudobné nástroje pastierov a pri hre do tanca. Deti sa obmedzujú na signály a hru s rôznofarebným zvukom.

Materiál:
Remeselná skupina: