Javor mliečny

Javor mliečny

Acer platanoides

Strom dorastá výšky až 30metrov, koruna veľká rozložitá. Konáre hnedastej farby, hladké, za mlada ronia mlieko. Listy rastú na dlhých stopkách .6ltozelené kvety rastú po vyrašení listov v bohatých chocholíkoch. Plody krídlaté dvoj nažky, krídla od seba rovnovážne odstávajú. Drevo tvrdé, skoro biele, dobre štiepavé, po vysušení veľmi trvácne. Používa sa na rôzne stolárske, kolárske práce, sústruženie, výrobu nábytku, hudobných nástrojov.
Materiál:
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
lesná ťažba, cielený výrub v parkoch, alejach, cintorínoch kde bol sadený ako okrasná drevina.
Galéria: