Jaseň štíhly

Jaseň štíhly
Jaseň štíhly(SK), Fraxinus excelsior L. ; jasan stepilý(CZ), Gemeine Eche (D),fene commun (F) common ash(GB), frasin maggiore (I), jasen gorski (PL), jasen veliki (SLO)magas koris (H)
Beľové drevo jaseňa je  belasté, jadrové drevo nažltlo až načervenavo biele, neskôr svetlo hnedé, často nepravidelne pruhované, hranica beľá a jadra nie je vždy zreteľná, textúra fládrovaná v tangenciálnom reze, pruhovaná v radiálnom reze, veľmi dekoratívna; rozdielne drevo z mokrých stanovíšť - dlho vláknité , extrémne pružné; zo suchých vápencových pôd- krátko vláknité, krehké. Drevo je tvrdé, pružné, dobre opracovateľné ručne i strojovo, dá sa leštiť.
Materiál:
Výskyt:
Európa až stredné Rusko, Predná Ázia, citlivý na neskoré mrazy, rastie na rovinách a pahorkatinách vždy v zmiešaných lesoch, jednotlivo alebo v zhlukoch, tiež voľne na lúkach okolo ciest a v parkoch
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
ťaží sa vo veku 70 až 80 rokov do leta, reže sa v kôre, sušiť sa má len vonku,
Galéria: