jačmenná slama

jačmenná slama
– vymlátené steblá jačmeňa (lat. Hordeum), obilniny z čeľade lipnicovitých, nazývanej aj jarec.
Jačmeň patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny na svete, geograficky veľmi rozšírené. Na Slovensku bol známy už pred príchodom Slovanov, v minulosti sa pestoval ako technická plodina, krmovina i ako chlebové obilie najmä v horských oblastiach. Pestoval sa ako jednoročná jarná, v menšej miere i ako ozimná obilnina. Tvoril základňu sladovníctva nielen na Slovensku, ale pre potreby pivovarníckeho priemyslu sa vyvážal aj do zahraničia.
Materiál: