Jabloň

Jabloň
Jabloň (SK, CZ);Malus silvestris Mill.Apfelbaum, Holzapfel(D);apple-tree(GB);pommier (F);alma (H); Výskyt Získavanie:
Beľové drevo je načervenavo biele, jadrové drevo načervenalo hnedé, Textúra ľahko farebne pruhovaná, často s dreňovými škvrnami, málo dekoratívne, drevo je ťažké, tvrdé, pevné, ohybné, pomaly schnúce; drevo je dobre opracovateľné používa sa na dyhy i ako masív na sústruženie, rezbárstvo, intarzie, rúčky do nástrojov; naparením získa teplý načervenavý farebný tón.
Materiál:
Výskyt:
Európa, západná Ázia
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri výrube sadov, okolo ciest