irchárstvo

irchárstvo

– kožiarske remeslo zamerané na spracúvanie jemnejších, tenších koží (írch) a semišu.

Pre vyrobené kožky bola charakteristická biela alebo svetlokrémová farba; vystihuje to aj nemecké pomenovanie Weissgärber (biely garbiar) na rozdiel od garbiarov (Rothgärber), ktorých kožky mali po spracovaní červenkastú farbu.

Zmienky o irchároch sú už z roku 1563 v Bratislave, v 17. a 18. storočí boli hlavnými strediskami remesla banské mestá, kde roku 1609 bolo už  8 irchárov, v 30. rokoch 17. storočia len v Banskej Štiavnici boli 4 irchári. Roku 1770 ich bolo v Kremnici 6, v Košiciach 5, v Bratislave a Banskej Štiavnici po 4, v Rimavskej Sobote a Bardejove po 2. V tom čase uvádzali irchárov aj v niektorých starých strediskách kožiarskej výroby, a to v Jelšave 16, v Rajci 15 a v Ratkovej 6, ale tento údaj mohol vzniknúť aj zámenou garbiarov za irchárov. Napriek zmene módy a kožiarskej veľkovýrobe sa irchárstvo ako remeslo udržalo ešte aj v prvej polovici 20. storočia. Roku 1921 pracovalo na Slovensku 50 irchárov.