ílovec

ílovec
Horninu ílovec tvorí zmes ílovitých minerálov s úlomkovitým kremeňom, živcom a sľudou.
Nachádzajú sa v nej aj oxidy železa. Je to veľmi jemnozrnná hornina a mnohé vlastnosti má podobné s ílovitou bridlicou má však jemnejšiu vrstevnatosť, ktorú je ťažšie rozlíšiť ako u bridlice. Vznikal ako výsledok sedimentácie bahna v oceánoch a sladkovodných jazerách. Dajú sa v ňom nájsť skameneliny bezstavovcov a rastlín.
Material: