íl

íl
– usadená hornina, ktorá vzniká v rozličných prostrediach, hlbokomorských i plytkomorských podmienkach, glaciálne íly pochádzajú z hornín rozdrvených na prach činnosťou ľadu.
Íly vznikli zvetrávaním živcových hornín. Zložitým a dlhodobým procesom, podmieneným predovšetkým chemickým zložením matečnej horniny a vody, sa zmenili na zeminu obsahujúcu prevažne ílovinu. Ílovina je veľmi jemná časť zeminy, ktorá má častice menšie ako 0,002 mm. Íly sa rozoznávajú predovšetkým podľa druhu výrobkov, na ktorých výrobu slúžia. Sú to íly kameninové, pórovinové či belninové, kachľové, žiaruvzdorné, hrnčiarske a tehliarske.
Materiál: