husliarstvo

husliarstvo
– remeslo zamerané na výrobu huslí, čiel a kontrabasov.
Vyrobiť dokonalý hdobný nástroj si vyžadovalo množstvo technických a technologických poznatkov a roky prípravy. Náročnosť takejto výroby viedla aj k jej remeselnej špecializácii. Husliari okrem hudobného nadania musia zvládnuť výber a prípravu viacerých druhov dreva, poznať vlastnosti materiálu a ovládať množstvo výrobných techník, aby vyrobili esteticky pôsobiaci, ale pritom zvukovo kvalitný nástroj.
Technika výroby:
dlabanie, hobľovanie, intarzia, kovanie -okovanie, okutie, lakovanie, lepenie, ohýbanie na formu, prerezávanie a skladanie, reliéfna rezba, rezanie pílami, strúhanie, sústruženie - tokárenie, šelaková politúra, vŕtanie, vyrovnávanie materiálu
Nástroje:
dláto - stolárske, dláto - tokárske, dláto- rezbárske, drevené kladivá, hoblík husliarsky, hoblík stolársky, nôž, obojručný nôž, pílka, pilník, rašpľa, rašpľa hranová, rašpľa okrúhla, sekera, sústruh na drevo, točovka, tokáreň, svorky, svěrky, ztužidla (CZ), štetec, vŕtačka elektrická, vŕtačka ručná, vrták