husle

husle
– sláčikový hudobný nástroj.

Pozostáva zo skrinky – korpusu, ktorý sa skladá z vrchnej a zo spodnej dosky, z lubov, krku a hlavy. Má štyri struny, črevové alebo kovové, ladené v kvintách (g, d', a', e“).

Husle sú na Slovensku najrozšírenejším hudobným nástrojom, s ktorými súvisí pestrá cifrovacia technika. Sú najdôležitejším nástrojom v sláčikových združeniach, ktorý vedie huslista predník (primáš). Spája sa s nimi rozvinutá slovenská ľudová tanečná hudba. Umožnila to široká základňa výrobcov a opravárov huslí, husliarov.

Materiál:
Remeselná skupina: