husacie pero

husacie pero
– krídlové alebo chvostové pero husi domácej (zool. Anser).
Hrubé perá z krídla alebo z chvosta husi domácej upravené strihaním a poskladané do tvaru družbovského pera, prípadne kombinované so stálozelenými lístkami niektorých rastlín, napríklad rozmarínu, zimolezu (barvinku), krušpánu (budzbanek), a s čerstvými i sušenými kvetmi, nosil za klobúkom mládenec pred svadbou v čase ohlášok a osobitne výpravne v čase sobáša. Obdobne boli označení aj niektorí svadobní funkcionári – za klobúkom ho nosili počas svadby starší družba a družbovia, v zredukovanej podobe na chlopni kabáta starejší a oddavca.
Materiál: