hrudka

hrudka

– ovčí syr v tvare hrudy.

Postup salašnej výroby ovčieho syra ako základného mliečneho produktu sa zachovával v celých Karpatoch. V tradičnej strave bol syr významným a starým obradovým pokrmom (kar). V súčasnosti sa hrudový syr vyrába okrem salašov aj v mliekarských podnikoch, často z kravského mlieka, vtedy sa termínom syr označuje tvaroh spracovaný ako ovčí syr. Továrensky sa vyrábajú aj nové druhy syra , ktoré iba zriedkavo nadväzujú na tradičnú salašnú výrobu.
Materiál: