hrnčina

hrnčina

– základná surovina na výrobu ľudovej hrnčiarskej keramiky.

Ide o menej hodnotné íly a hrnčiarske hliny, väčšinou zeminy viac alebo menej znečistené inými prímesami, ktoré spôsobujú, že sa íly a hliny tohto druhu vypaľujú pri 950 – 1 000 ºC. V surovom stave sú rôzne zafarbené – červené, hnedé, sivé alebo zelené, čo spôsobuje zväčša prítomnosť oxidov železa a organických látok. Vypálené majú najčastejšie okrovú, tehlovočervenú alebo hnedú farbu.

Materiál:
Remeselná skupina: