hrnčiarstvo

hrnčiarstvo
- výroba keramiky z pálenej hliny, pôvodne modelovaním v ruke, neskôr s využitím hrnčiarskeho kruhu alebo tvarovaním pomocou foriem.

Počiatky hrnčiarskej výroby siahajú do neolitu. Rozvoj hrnčiarstva a jeho osamostatnenie ako remesla súvisí s použitím rýchlo rotujúceho kruhu v 12. - 13. storočí. Najstarší písomný doklad o hrnčiarstve je z roku 1416. Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v Bardejove roku 1475. Podmienkou na vznik a rozvoj hrnčiarstva bol dostatok kvalitnej hliny. Najznámejšími lokalitami v 19. storočí boli Modra, Brehy, Ľubietová, Beluj, Trstená, Hybe, Halič, Šivetice, Prihradzany, Licince, Meliata, Držkovce, Hrnčiarske Zalužany, Pozdišovce, Snina, Sabinov, Bardejov, Prešov, Levoča. Rozkvet hrnčiarstva na Slovensku súvisel so životom, s prácou a praktickými potrebami vidieckych domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu. Najjednoduchšia bola výroba čierneho riadu, vypaľovaného v poľných peciach. Základné výrobné nástroje - hrnčiarska pec a hrnčiarsky kruh - prešli zložitým vývojom. Postupný úpadok hrnčiarskeho remesla nastal v priebehu druhej polovice 19. storočia v súvislosti s rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a s uplatňovaním nových materiálov. Z technických skúseností a remeselnej zručnosti hrnčiarov čerpali aj pracovné zdroje manufaktúr na výrobu kameninového riadu. Vzory druhov riadu čerpali z čínskeho porcelánu a neskôr európskych porcelánok v holandských Delfách a v nemeckom Meisene. Najznámejšie manufaktúry boli v Holíči, Muráni, Kremnici, Rožňave, Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi.

Výrobca:
Alföldi Štefan, Almáši Koreňová Zuzana, Antal Andrej, majster ľudovej umeleckej výroby, Bajúsz Ján, Balgavý Igor, Bencová Iveta , Bencsics Ákos, Beránek Ladislav, Blahová Jana, Blašková Jana, Brodziansky Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Bulla Stanislav, Bullová Monika, Cabalka Evžen, Cabalková Cviková Ľubica, Čepiššáková Andrea, Chmelová Ľudmila, Chylová Izabela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čičková Anna, Čižmárik Andrej, majster ľudovej umeleckej výroby, Danišková Bernardína, Danková Eva, Ďureje Ľudovít, majster ľudovej umeleckej výroby, Ďureje Peter , Fiala Ján, Frank Ján, Frank Viliam, majster ľudovej umeleckej výroby, Franko Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Frankovič Ján, majstrer ľudovej umeleckej výroby, Gellen Marcel, Gombitová Tatiana, Gontkovská Andrea, Granec Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Halamka Ján, Halásová Zuzana, Hanulík Juraj, Haronik Rastislav, majster ľudovej umeleckej výroby, Heiserová Zuzana, Hogh Zdeněk, Holíková Amália, Hoľma Ľubomír, Hronec Viliam, majster ľudovej umeleckej výroby, Hubek František, Hudeková Renáta, Huraj Gabriel Ing., Húšek Jozef, Húšek Jozef ml., Ivanov Ivan, Janko-Buriak Ondrej, majster ľudovej umeleckej výroby, Jankuliak Ľudovít, Joštová Igriciová Viera, Jurkechová Silvia , Kaľavská Adriana, Kalinka Ivan, Kártik Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Kerkešová Monika, Kiselovič Ján, Kohl Ľudovít, Kolbasa Ján, Kollár Štefan, Koloži Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Könyveš Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Kopecká Tatiana, Korienková Zora, Kováč Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Kováčová Eliška, Kovaľ Marek, Krajčovičová Renáta, Kunkel Miloš, Kyselová Zuzana, Labík Dušan, Laciak Milan, Leň Jaroslav, Leštach Vladislav, Lichard Daniel, Lipai Ľubomír, Lipaiová Jana, Liška Jakub, Liška Marián, majster ľudovej umeleckej výroby, Lorinc Andrej, Loydl Albert, Macák Igor, Maco Juraj, majster ľudovej umeleckej výroby, Macová Eva, Majer Zdenko, Majláth Ján st., Majláth Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Majláthová Milka, Majláthová Zuzana, Majnhold Emil ml., Majnhold Emil, majster ľudovej umeleckej výroby, Malinovský Miroslav, Matiščíková Jana, Mezei Milan, majster ľudovej umeleckej výroby, Miara Marta, Michalčin Pavol, Mihok Tomáš - majster ľudovej umeleckej výroby, Mikulová Ľudmila, Mlích Štefan, Mochnacký Matej, Mojžišová Katarína, Molnár František, Moravčík Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Moravčík Miloslav, Moravecová Oľga, Nováková Veronika, Oravecz Vojtech, Orságh Miloslav, majster ľudovej umeleckej výroby, Palider Peter, Parikrupa - Šipár Michal, majster ľudovej umeleckej výroby, Parikrupa Dušan , Parikrupa Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Parikrupová Anna, Parikrupová Irena, Podstrelencová Milica, Polakovič Roman, Polaško–Garbar Michal, Polonec Bohuslav, Porubić Takács Sanja, Potančoková Hana, Puchalík Jozef, Puchalíková Eva, Pussová Kornélia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Randušková Jana, Raždík Ivan, Raždík Vladimír , Repka Ladislav, Rigo Zoltán, Ročkaiová Dana ml., Ryšavá Antónia, Ryšavý Pavol, Schvarc Peter, Semrič Stanislav, Šimončičová Zuzana, Sklenár Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Sklenár Radoslav, Skybová Janette, Slivková Katarína, Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, Smik Peter, Špička František, majster ľudovej umeleckej výroby, Špitálníková Eva, Šťastný Róbert, Štefanovič Ivan, Štuller Jaroslav, Šudy Roman, Sujová Zita, Švantner Ladislav, Szarka František, Tatárik Peter, Tesař Katarína, Tichá Mária, Töröková Agneša, Veselovská Mária, Virág Gustáv, majster ľudovej umeleckej výroby, Vozárik Pavol, Vozárik Peter, Výrosteková-Ondová Marta, Zelisková Soňa, Zibrinová Inka