hrnček hrnčiarsky Halič

hrnček hrnčiarsky Halič
Kód výrobku:
0410130434
Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, ucho lepené šlikrom, poliaty bielou hlinkou, maľovaný zoomorfný motív vtáčikov, alebo kuriatok, transparentná zelená glazúra. Na obrázku vľavo.
Rozmer:
v. 12 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Dunajská Streda
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo