hrkáč hrnčiarsky koršov Pozdišovce

hrkáč hrnčiarsky koršov Pozdišovce
Kód výrobku:
0410310009
Rozmer:
1,5 l v. 22 š. 13,5 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Michalovce
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2013
Typ výrobku:
tradičný