hrebenárstvo

hrebenárstvo
- remeselná špecializácia zameraná na výrobu hrebeňov, spôn a iných výrobkov z rohoviny.
Výroba hrebeňov z rohoviny je veľmi stará. Hrebene z tohto materiálu bežne používali starí Slovania, sú medzi nálezmi antických pamiatok. Táto ručná výroba sa zachovala na Slovensku do začiatku druhej polovice 20. storočia v osobe Mateja Cabana, prešovského majstra hrebenára, pôvodom z Banskej Bystrice. Rohovinu hrebenári získavali od mäsiarov, neskôr priamo z bitúnkov spracovaním rohov z hovädzieho dobytka po jeho porážke. Najvyhľadávanejšou surovinou boli rohy stepného dobytka veľké 60 - 100 cm, ktoré sa chovali najmä na juhovýchodnom Slovensku a v severovýchodnom Maďarsku, ale i v rovinatých oblastiach juhozápadného Slovenska a západného Maďarska. Rohovinu hrebenári čistili, strúhali, vyrovnávali, vŕtali, leštili.