hranové nástroje

hranové nástroje
– hranové píšťaly a voľné aerofóny.

1. hranové píšťaly – zdrojom zvuku je okraj alebo hrana oblôčika píšťalovej trubice, na nich sa rozráža vzduchový prúd, ktorého časť smeruje dovnútra píšťalovej trubice a stlačením vzduchu vzniká tlak. Periodickým zhusťovaním a zrieďovaním vzduchu sa vytvára kmitanie a tým aj vlastný zvuk. Píšťalový korpus sa stáva rezonátorom;

2. voľné aerofóny – rotáciou prerážajú vzduch, čím vzniká zvuk, ktorý však nemá osobitý zdroj rezonancie. Sú to napríklad bzučadlá a frčadlá.

Materiál:
Remeselná skupina: