hrable

hrable

– poľnohospodárske náradie na hrabanie.

Hrable sa používajú na hrabanie sena, slamy, úhrabkov (humenné hrable), strnísk (strniskové hrable), pôdy (záhradné hrable) a podobne.
Fotogaléria:
Materiál: