hrable

poľnohospodárske náradie na hrabanie sena, strnísk, alebo na iné poľnohospodárske práce ( hrable humenné, strniskové, záhradnicke a pod. )
V trad. hosp. inventári boli 3 druhy hrablí: senné, strniskové a humenné. Všetky sa pôvodne zhotovovali z dreva. Vyrábali ich samotní roľníci, prípadne dedinskí náturisti. Valček hrablí a zuby boli z tvrdého dreva (buk, dub, javor, klen, agát), rúčka – hrablisko z dlhého a hladkého dreva (lieska, smrek). Tvar a veľkosť hrablí zodpovedali ich funkcii. Senné hrable sa používali hlavne na hrabanie sena a krmovín, ale i pri ¶žatve (robenie a obracanie hrstí nakoseného obilia a ich ukladanie na povriesla). Dĺžka valčeka bola okolo 60–70 cm, zubov 8–10 cm, hrabliska 190–220 cm. Dĺžka hrabliska bola v horských oblastiach Slovenska, kde sa hrabalo i vo svahoch, o 25–35 cm dlhšia ako na rovinách. Strniskové (zahrabovacie) hrable sa používali na zahrabovanie strnísk, obyčajne hneď po uložení ¶snopov do mandeľov (krížov, hromádok, kôpok). Ich šírka (až 200 cm) zabezpečovala široký záber a urýchlenie práce. Valček a zuby boli masívnejšie ako na senných hrabliach , aby sa mohli po poli ťahať. Konštruované boli na ťahanie rukou alebo telom. Používali sa na väčších parcelách, preto sa zriedka vyskytovali v inventároch malých roľníkov, ktorí zahrabovali strnisko sennými hrablami. Železné, továrensky vyrábané strniskové hrable sa objavili na väčších hospodárstvach až v 1. pol. 20. stor. Humenné (úhrabkové) hrable sa používali pri mlátení obilia na vyhrabávanie slamy a pliev pri čistení obilia. Tomu zodpovedali aj ich riedke, dlhšie a pod seba zahnuté zuby. V uhliarstve sa používali na vyhrabávanie uhlia a úpravu míle uhliarske hrable. Zhotovovali sa z jaseňového dreva. Do valčeka (vangy) dlhého 50–55 cm bolo osadených 7 silnejších, 25–30 cm dlhých zubov. Špecifickým. nástrojom na lov rýb boli hrable, ktorými vyhrabávali na breh ryby nahnané na plytčinu. Boli podobné humenným hrabliam a medzi zubami mali prútený výplet.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo
Tematika:
poľnohospodárstvo