hra o svätej Dorote

hra o svätej Dorote
Hra sa hrávala od Vianoc do fašiangov po domoch, ale aj v krčme alebo v škole pre širšie publikum. Je príprava si vyžadovla prípravu rekvizít a kostímov z rôznych materiálov a tak na nej okrem hercov často participovali aj rôzni remeselníci

Svätá Dorota žila na konci 3. a zač. 4. stor., pre kresť. vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom a na škripci a nakoniec sťatá. Cyklus legendy o sv. Dorote glorifikuje stálosť vo viere a v názore napriek najukrutnejšiemu prenasledovaniu. Dorote, dcére vysokého rímskeho hodnostára vyhnaného pre kresťanský svetonázor do Kapadócie, sa núka manželstvo a šťastie za cenu, že sa zriekne kresťanstva. Napriek mučeniu si svoju vieru zachová.

Spolu s inými stredovekými legendami sa legenda o svätej Dorote šírila od 14. stor. odpismi lat. predlohy a náboženkými tlačami. V nemeckých krajinách sa od stredoveku hrali hry o svätej Dorote, v Čechách boli obľúbené v období baroka.

Slovenská hra o sv. Dorote, chodenie s Dorotkou je zaznamenané od pol. 17. stor. Folklórne spracovanie stavia na protiklade dobra a zla (Dorota – kráľ): mocný pohanský kráľ sa uchádza o dievčinu, ktorá, sa nechce vzdať svojej viery. Za odmietnutie kráľa jej kat zotne hlavu- v hre korunu z hlavy. Oproti iným obchôdzkovým hrám v nej vystupujú aj dievčatá.

Ústredná pieseň „Bola svätá Dorota…“ sa vyskytuje aj ako samostatná legendická pieseň.Vyskytovala sa na strednom Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Detvy a na Kysuciach, jednotlivo aj na západnom a strednopm Slovensku.  V súčasnosti je jej výskyt výnimočný.

Materiál: