honelník

honelník
(bojtár, hajčiar, holeník, naháňač, strungár, trškár, povara) – pomocný pastier pri salašnom chove oviec.

Príslušník nižšie postavenej skupiny pastierov oviec, ktorý mal za úlohu priháňať ovce ku strunge počas dojenia, pomáhať bačovi v kolibe (nosiť vodu a drevo, udržiavať oheň, umývať riad, upratovať), pomáhať pri pasení, prípadne pásť sám.

Za honelníkov sa najímali 12 – 14-roční školopovinní chlapci (bačovi synovia, bratia valachov), ktorí sa pripravovali na ovčiarske povolanie, alebo starí ovčiari, ktorí už nevládali dojiť a chodiť so stádom na pašu. Ich mzda sa určovala podľa rozsahu vykonávaných činností; tvorila približne tretinu (u začínajúcich iba štvrtinu alebo pätinu) mzdy dospelého ovčiara.