holíčska fajansa

holíčska fajansa
– keramické výrobky manufaktúry v Holíči.

Manufaktúru v Holíči založil roku 1743 František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie, v prevádzke bola do roku 1827. Výber miesta podmieňovala rezidencia kráľovnej, ale aj dostatok kvalitnej hliny a dobrých remeselníkov; medzi ktorými boli aj potomkovia Habánov (napríklad Penkertovci z Veľkých Levár). Na maliarske práce povolávali majstrov zo západoeurópskych manufaktúr. K výrobnému programu manufaktúry patrili série kvalitného stolového riadu pre šľachtické a bohaté meštianske domácnosti (napr. tzv. pálfiovský servis so zeleným dekorom, inšpirovaný rouenskou manufaktúrou; tzv. ružový servis v 5 farbách „tretieho“ ohňa; nádoby s orientálnym dekorom chinoizérií – slohovej módy 18. a 19. storočia podmienenej importom východoázijského umenia alebo s maľbami krajiniek podľa holandských predlôh). Unikátne boli holíčske nádoby naturalistických tvarov, ktoré boli doplnkami slávnostných tabúľ (zvieratá, ovocie, kvety, misy tvaru kačíc a pod.). Vyrábali aj sväteničky (v podobe sv. Veroniky) a soľničky antropomorfných tvarov i rôzne iné figurálne práce. Od roku 1786 sa začala vyrábať aj kamenina.

Holíčska fajansa bola pod glazúrou označkovaná keramickou značkou H, HH, HF, HP. Od konca 18. storočia badať na nej proces zľudovenia, ktorý bol dôsledkom postupnej zmeny odberateľov (popri mešťanoch aj remeselníci). Prejavoval sa napríklad vo výrobe baňatých džbánov s výjavmi zo života roľníkov, s cechovými emblémami a podobne, ktoré už boli bez značenia.

Holíčska manufaktúra silno ovplyvnila domácu ľudovú produkciu (dielne v Stupave, Boleráze, Častej, Smoleniciach), a to zo stránky tvarovej (taniere so zvlneným okrajom tvarované z formy, teriny, sväteničky a soľničky, rôzne figurálne práce) aj ozdobnej (zelený dekor, motív purpurovej ruže, súvisiaci so zavedením používania muflovej techniky vypaľovania na „tretí“ oheň, ktorí rozšírili bývalí pracovníci holíčskej manufaktúry). Motívy z holíčskej fajansy sa v transformovanej podobe stali súčasťou ľudovej západoslovenskej fajansy.
V súčasnosti vyrába ponášky na holíčsku fajansu točenú na kruhu aj vylievanú do foriem napríklad Peter Pollák pôsobiaci v Holíči.

Materiál: