hlinky engoba

hlinky engoba
(engoby) – hlinité polevy z prírodných alebo umelo farbených zemín.
Používajú sa na zakrytie črepu z hrubej alebo nečistej hliny, sú základnou hmotou početných dekoračných techník. 


Materiál: