heligónka

heligónka
– typ diatonickej gombíkovej harmoniky.

Patrí do skupiny jazýčkových idiofonických nástrojov s mechom. Má dve zvukové sústavy, a to melodickú a sprievodnú basovú. Ide o sólový sprievodný nástroj, ktorý vyniká silným, hrubým, prierazným zvukom a je spätý s novým piesňovým a tanečným repertoárom, v muzikách nahradzuje kontru alebo zosilňuje stredné sprievodné a vyplňujúce hlasy. Funkciu sprievodu k spevu má najmä na oravsko-kysuckom rozhraní.

Na Slovensku sa používali české heligónky od výrobcov J. Hlaváčka a J. Stibitza, ktoré sú modifikáciami dvojradových viedenských heligónok. Rozšírené boli na celom území, pričom s technickými obmenami, ako aj so samostatnou výrobou sa možno stretnúť na Kysuciach. Najlepší hráči na heligónky sú na Orave (Terchová) a na strednom Slovensku.