handrárska píšťala

handrárska píšťala

– signálny hudobný nástroj.

Pôvod má v starších loveckých vábničkách a loveckých píšťalách. Je to hranová píšťala z baraních alebo bravčových kostí, s klátikom z tvrdého dreva. Najnovšie sa vyrábala výnimočne i z PVC rúrok. Na vrchnej časti tela má dva hmatové otvory, na spodnej jeden, obsluhovaný palcom. Dĺžka nástroja bývala 90 – 150 mm, vŕtanie nepresahovalo 30 mm. Na konci píšťalky býval pripevnený kožený remienok, ktorým sa nástroj voľne fixoval na zápästie hráča alebo na odev. Tento aerofón má päť základných tónov. Ich dolaďovanie sa pri hre dosahovalo vsúvaním ukazováka či palca do roztrubu nástroja. Nástroj používali handrári, ktorí ním jednoduchými signálmi oznamovali svoje obchodné aktivity, no dokázali nimi vyhrať i zložitejšie nápevy.

Materiál: