hálka

hálka
– točené alebo rezané geometrické drevené štítové stĺpiky.

Dekoratívno-ochranný prvok slovenského ľudového staviteľstva predovšetkým v oblasti stredného Slovenska (Liptov, Turiec, Detva, Gemer), severozápadného Slovenska (Orava) a Spiša. Sú ukončením bubníka.

Okrem výraznej estetickej funkcie mali hálky aj dôležitú magickú funkciu – chrániť dom. Funkcie ochrany zosilňovali v niektorých regiónoch železné kované klince na vrchole hálkového stĺpika. Niekde ich účinok umocňovalo slepačie vajce položené medzi štvoricu klincov na vrchole stĺpika hálky.

Hálky tvoria zaujímavý kompozičný a výtvarný prvok slovenskej ľudovej architektúry. Upútavajú pestrosťou geometrických tvarov a ich kombinácií, ale i kombinácií geometrických tvarov s realistickými znakmi zobrazenými vo výtvarnej skratke.
Sú realizáciou ochrannej a prosperitnej mágie na konkrétnom stavebnom prvku. Popri ozdobne uložených doskách strešných štítov a ozdobne vyrezávaných štítových vetracích otvoroch tvoria jeden z mala dekoratívnych prvkov ináč striedmo postavených domov .

Technologicky sa stretávame s hálkami kresanými, rezanými pílou a tokárskymi (robenými na točovke). Technológii zodpovedá aj tvar. Zatiaľ čo pri tokárskych hálkach dominuje oblý tvar, pri kresaných je to hranatý tvar a pri rezaných je to profilovanie dosky do konkrétneho tvaru.
Hálky bývali aj farbené. Farby sa používali obdobné ako na nábytok, čiže prírodné hlinky varené s kazeínovým spojivom a zahustené ľanovou fermežou. Prevláda červená, zelená a modrá. Nanášali sa na jednotlivé tvary, pričom sa striedali.
Vrchol hálky mal v mnohých prípadoch svoju špecifickú motiviku. Prevládali motívy kvetu – tulipánu, ale aj slnka, kohúta, srdca. Najstaršie a najpôvodnejšie hálky boli v podobe piky, tulipánu, jablka, lopatky, srdca, vtáka, slnka, kužeľky a zástavky.

Štýlovo sú hálky spracované od profilovaného výrezu až po zložitú abstrakciu. Doplňujú ich zväčša tri, štyri, ale aj viaceré kované klince.

Zaujímavosťou sú kované kríže na hálkach kaplniek (Nižné Repáše).

Materiál:
Remeselná skupina: