halena

halena

(kabanica, čuha, surovica, širica) – otvorený dlhý voľný súkenný plášť so štvorcovým golierom, súčasť mužského a ženského vrchného odevu.

Existenciu haleny na Slovensku dokladajú pramene od 16. storočia (halenárstvo). Pre jej nákladnosť ju vlastnili obvykle iba majetnejší gazdovia. Haleny zhotovovali špecializovaní krajčíri halenári na objednávku alebo na predaj na jarmokoch. Šili ich z hrubého, najčastejšie bieleho súkna. Strih nebol regionálne odlíšený, iba výzdoba: výšivka, šnurovanie, farebné lemovanie a aplikácie.

Halena siahala po členky alebo do pol lýtok, zapínala sa pod hrdlom remencami s kovovou prackou. Štvorcový preložený golier (hazucha, grzno, chochol) siahal do tretiny chrbta a pri nepriaznivom počasí slúžil ako kapucňa. Funkcia a spôsob použitia haleny boli mnohostranné. Väčšinou sa nosila iba prehodená cez plecia, ako ochrana proti zime a dažďu, často aj na iné vrchné súčasti, na kožuch alebo na kabanicu. Rukávy, ktoré sa zvykli naspodku zaviazať, slúžili ako kapsa. Do začiatku 20. storočia bola halena súčasťou sviatočného odevu a obradového odevu (gazdovia do kostola, ženích na sobáš). Jednoduchú alebo obnosenú halenu, prepásanú remeňom alebo šatkou, nosili furmani, pastieri, sezónni lesní a žatevní robotníci aj ako prikrývku. V okolí Nového Mesta nad Váhom slúžila ako vrchný odev i pre ženy. Do polovice 20. storočia patrila k odevu hlásnika.

Materiál:
Remeselná skupina: