gubárstvo

gubárstvo
– domáce alebo remeselné zhotovovanie gúb.

Podomácky robili tzv. valaské alebo gazdovské guby v okolí Humenného a Sobraniec. Väčšie množstvo údajov o remeselnom gubárstve, ktoré súviselo s výrobou súkna a pokrovcov, máme až do začiatku 19. storočia z Rožňavy, Rimavskej Soboty, Jelšavy, Tisovca, Michaloviec, zo Stropkova, z Humenného, Prešova, Bardejova, Kamienky, Kamenice, Veľkého Šariša, Jasova. Na územie Slovenska chodili predávať svoje výrobky aj gubári zo Zakarpatskej Ukrajiny a Maďarska.

Na prelome 18. a 19. storočia sa veľmi rozvinulo gubárstvo v Jelšave. Roku 1830 sa tunajší gubári oddelili od súkenníkov a vytvorili si vlastný textilný priemysel.  Od polovice 19. storočia začalo gubárstvo upadať, hoci gubárske tkaniny mali ešte i v tomto období dobrý odbyt medzi roľníckym obyvateľstvom Uhorska. Vláda a obchodná komora sa usilovali zabezpečiť vývoz gubárskych výrobkov na Balkán a do Chorvátska (biele vlnené pokrovce z Jelšavy tam vyvážali vo veľkom až do roku 1926), no v poslednom desaťročí 19. storočí obchodné komory vydávali nové živnostenské listy gubárom už len výnimočne. Od 30. rokov 20. storočia vyrábal guby a vlasaté pokrovce v Jelšave už len jeden remeselník, a to iba príležitostne na objednávky alebo na výstavy. Roku 1958 obnovilo a rozšírilo túto výrobu ÚĽUV, ktoré v Jelšave a Klenovci zamestnáva výrobcov pracujúcich nielen pre domáci trh, ale aj na vývoz. Viacerí majú titul majstra ľudovej umeleckej výroby a so svojimi prácami sa zúčastňujú na súťažiach a výstavách.

Technika výroby:
tkanie
Nástroje:
krosná