guba

guba
(gubaňa, zakladaná robota) –  tkanina z ovčej vlny s vlasom, prípadne so slučkami na povrchu.

Zvyšky látok s vlasom v archeologických nálezoch dokladajú gubu už v praveku. Prvá zmienka o nej ako drsnom vlasatom pokrovci v Uhorsku pochádza z roku 1387, v roku 1528 sa prvý raz uvádza ako súčasť odevu. K jej najstaršiemu zobrazeniu na území Slovenska patrí kresba Josta Ammana z roku 1570. Ďalšie rozšírenie guby u nás súvisí pravdepodobne s migráciami valachov. Vlas na povrchu guby sa dosahuje pri tkaní vkladaním kostrúb (dlhé nespradené, rozčesané pramene, struky vlny) pod 3 – 4 horné nite osnovy alebo vyčesaním vlasu na povrch hotovej textílie. Pre výrobu guby je charakteristický spôsob prípravy útku druganím a konečná úprava váľaním vo validle (kaďa so štrbinami v stenách, v ktorom sa guba splsťuje vírením v silnom prúde vody). Takto spracovaná tkanina ostáva mäkká, vlna si zachová prirodzenú mastnotu a dobre izoluje proti chladu a vlhkosti. Guby sa používali na strednom a východnom Slovensku ako vrchný odev, pokrovce, prikrývky, šatky, kapsy. V súčasnosti sa uplatňujú ako bytové textílie. Výrobou guby sa zaoberali špecialisti – gubári (gubárstvo).

2. označenie plášťa (gubaška) alebo prikrývky (pokrovec s vlasom, zakladaný pokrovec).

Materiál:
Remeselná skupina: