granit

granit

(žula) -- vyvretá hlbinná hornina prevažne svetlej farby.

Jej hlavnými zložkami sú kremeň, draselný živec (ortoklas) a kyslý plagioklas (oligoklas, andezín). Z tmavých zložiek je zastúpený biotit, menej často muskovit alebo alkalický amfibol, pyroxén a môže byť aj turmalín. Podľa pomeru zastúpenia sa granit sfarbuje od ružovej až po červenú.
Material:
Literatúra: