gombikárstvo

gombikárstvo
– remeselná výroba gombíkov.

Do 16. storočia sa výrobou gombíkov zaoberali krajčíri, mosadzníci a zlatníci v mestách, ako aj kožušníci na vidieku. Gombikárstvo ako samostatné remeslo vzniklo na konci 16. storočia (najstarší gombikársky cech bol založený roku 1599 v Trnave). Gombikári vyrábali pre meštianstvo, dedinskú honoráciu a majetnejších roľníkov. Rozmach gombikárstva nastal v 17. – 18. storočí. Hlavnými strediskami bola Bratislava, Banská Bystrica, Prievidza a Trenčín, kde v polovici 18. storočia pracovalo až 30 gombikárskych majstrov. Na území Slovenska sa vyrábali gombíky na uhorský spôsob – z vlny, priadze, plátna, zo striebra, zlata, z konskej i ťavej srsti (pramárstvo), a na nemecký spôsob – predovšetkým z rohoviny. V 19. storočí počet gombikárov klesal. S rozvojom továrenskej výroby gombikárstvo zaniklo. V súčasnosti sa gombíky zhotovujú z dreva, kovu (liatím, lisovaním), z plechu, rohoviny, kosti, zo skla, z porcelánu, perlete i zo syntetických látok.