geleta na dojenie

geleta na dojenie

– salašnícka nádoba používaná pri dojení oviec.

Zhotovená býva zo svoru alebo zo smrekových dúžok.
Fotogaléria:
Literatúra:
Materiál:
Remeselná skupina: