gate

gate
– široké plátenné nohavice, súčasť mužského odevu.
Obliekali sa na holé telo. Na archaický pôvod poukazuje najmä názov spoločný všetkým Slovanom. Písomné a ikonografické pramene zo stredoveku dokladajú výskyt na celom území Slovenska. Šili ich ženy z domáceho plátna. Šírka plátna tvorila šírku jednej nohavice, v rozkroku bol všitý klin. Tkanicou navlečenou do tzv. obalku (hačník, límec, obojok) sa v páse stiahli a zaviazali. Siahali nad členky, dolné okraje bývali zdvojené, vystrapkané alebo zašité. Gate alternovali s iným typom nohavíc a s košeľou. Ako oblečenie na rôzne príležitosti sa menili dobovo i regionálne. V južných oblastiach boli gate s košeľou a inými súčasťami (zástera, vesta) až do začiatku 20. storočia sviatočným aj obradovým odevom. Ako letný pracovný odev sa nosili tak v hornatých, ako aj v južných oblastiach, kde pretrvávali do polovice minulého storočia. Takmer na celom území sa používali ako odev na spanie alebo ako spodná bielizeň. Výzdoba umiestnená nad dolnými okrajmi gatí bola jednoduchá: strapce, mriežky, výšivka, obvykle v bielej farbe. V niektorých regiónoch stredného a južného Slovenska sa sviatočné gate šili širšie (na 1 nohavicu 1 a pol až 2 šírky plátna) a výšivka bola farebná (Hont, okolie Zvolena).
Materiál: