garbiarstvo

garbiarstvo
- remeselo špecializované na spracovanie kože.
Najvýznamnejšiu či najrozsiahlejšiu prácu pri spracovaní zvieracej kože vykonávali garbiari (koželuhovia, grznári), ktorí pracovali s kožou volov, kráv, teliat, koní, oviec, kôz, svíň, ale i psov. Používali pri tom trieslo vyrábané z kôry i rôznych častí duba, ale i z kôry smreka, vŕby, smrekovca opadavého, brezy, javora, topoľa, bazy, jarabiny, lieskym, ale aj popol, vápno, loj či masť. Najprv zostrúhali z koží tie časti, ktoré by hnili, a kože dali namáčať do vody s trieslom, kde sa vylúhovali. Podľa triesla mali kože farbu. Iná farba bola, keď sa koža vylúhovala s dubovým trieslom, iná s brezovým a iná so smrekovým. Nakoniec kože natierali lojom alebo masťou, ba i leštili voskom, aby dostali mäkkosť a lesk. Takto spracované kože predávali iným remeselným špecialistom ako materiál na ďalšie spracovanie.